كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) گــروه

گــروه
[ شناسنامه ]
پاورپوينت علوم ششم درس زمين پويا ...... چهارشنبه 97/1/22
پاورپوينت علوم سوم در مورد نيرو ...... سه شنبه 96/12/22
طرح درس استاندارد اعداد زوج و فرد ...... يكشنبه 96/12/20
پاورپوينت آموزش مساحت دايره ...... شنبه 96/12/19
طرح درس ساليانه فارسي ششم ...... پنج شنبه 96/12/17
آموزش ساخت کاردستي هاي علوم ششم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/12/16
چيزهاي که براي تقويت حافظه مفيد هستند ...... شنبه 96/12/12
پاورپوينت گرد کردن اعداد - رياضي ششم ...... دوشنبه 96/11/30
طرح درس ساليانه قرآن پنجم ابتدايي ...... سه شنبه 96/11/24
کيف درسي ...... چهارشنبه 96/11/18
طرح درس نور و تجزيه آن با منشور ...... سه شنبه 96/10/26
پاورپوينت غربال اعداد اول ...... سه شنبه 96/10/26
طرح درس علوم ششم مبحث اعماق زمين ...... سه شنبه 96/10/19
طرح درس روزانه علوم پنجم در مورد تغييرات مواد ...... دوشنبه 96/9/27
طرح درس سالانه قرآن نهم ...... يكشنبه 96/9/26
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها