كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) گــروه

گــروه
[ شناسنامه ]
طرح درس در مورد ابرها - علوم پايه سوم ...... شنبه 96/8/20
طرح درس آموزش زير مجموعه ها رياضي نهم ...... پنج شنبه 96/8/18
طرح درس علوم سوم - تبديل مايع و جامد به يکديگر ...... چهارشنبه 96/8/17
طرح درس رياضي اول در مورد عدد 3 ...... دوشنبه 96/8/8
طرح درس براي تدريس بخش مهره داران علوم سوم ...... جمعه 96/8/5
طرح درس سالانه علوم پنجم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/8/3
طرح درس علوم ششم با موضوع سفر انرژي ...... دوشنبه 96/8/1
درس پژوهي علوم سوم در مورد اندامهاي حرکتي ...... شنبه 96/7/29
طرح درس سالانه مبحث تاريخ چهارم ابتدايي ...... يكشنبه 96/7/23
درس پژوهي هاي مختلف از درس رياضي دوم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/7/19
دانلود طرح درس روزانه اجتماعي سوم درس چادرنشين ها ...... يكشنبه 96/7/16
کانال معاونان اجرايي ...... شنبه 96/7/15
بهترين درس پژوهي فارسي اول ابتدايي ...... جمعه 96/7/7
طرح درس روزانه جمع و تفريق اعداد صحيح ...... جمعه 96/7/7
طرح درس با موضوع خط باز و بسته ...... چهارشنبه 96/7/5
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها