كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) گــروه

گــروه
[ شناسنامه ]
بهترين درس پژوهي هاي علوم کلاس اول ...... يكشنبه 96/7/2
طرح درس سالانه درس مدني چهارم ابتدايي ...... پنج شنبه 96/6/30
طرح درس جهت تدريس غذاي سالم کتاب علوم سوم ...... چهارشنبه 96/6/22
طرح درس روزانه فارسي اول دبستان ...... پنج شنبه 96/6/16
طرح درس ساليانه رياضي چهارم دبستان ...... چهارشنبه 96/6/15
درس پژوهي فارسي پايه اول ابتدايي ...... شنبه 96/6/11
طرح درس روزانه براي آموزش اعداد 1 تا 5 ...... يكشنبه 96/5/22
طرح درس رياضي اول براي آموزش عدد 7 ...... دوشنبه 96/5/2
طرح درس به وجود آمدن روز و شب ...... سه شنبه 96/4/20
طرح درس قابل ويرايش بخش پذيري اعداد ...... دوشنبه 96/4/19
طرح درس تدريس نشانه گ فارسي اول دبستان ...... دوشنبه 96/3/22
طرح درس ساختمان مواد ...... پنج شنبه 96/2/28
طرح درس فارسي پنجم درس شجاعت ...... پنج شنبه 96/2/28
طرح درس روزانه تدريس آهنربا مخصوص کلاس چهارم ...... يكشنبه 95/11/17
مقاله دانش آموزي در مورد بازيافت ...... پنج شنبه 95/10/30
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها