كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده )


[ شناسنامه ]
طرح درس رياضي اول در مورد عدد 3 ...... دوشنبه 96/8/8
طرح درس براي تدريس بخش مهره داران علوم سوم ...... جمعه 96/8/5
طرح درس سالانه علوم پنجم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/8/3
طرح درس علوم ششم با موضوع سفر انرژي ...... دوشنبه 96/8/1
درس پژوهي علوم سوم در مورد اندامهاي حرکتي ...... شنبه 96/7/29
طرح درس سالانه مبحث تاريخ چهارم ابتدايي ...... يكشنبه 96/7/23
درس پژوهي هاي مختلف از درس رياضي دوم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/7/19
دانلود طرح درس روزانه اجتماعي سوم درس چادرنشين ها ...... يكشنبه 96/7/16
کانال معاونان اجرايي ...... شنبه 96/7/15
بهترين درس پژوهي فارسي اول ابتدايي ...... جمعه 96/7/7
طرح درس روزانه جمع و تفريق اعداد صحيح ...... جمعه 96/7/7
طرح درس با موضوع خط باز و بسته ...... چهارشنبه 96/7/5
بهترين درس پژوهي هاي علوم کلاس اول ...... يكشنبه 96/7/2
طرح درس سالانه درس مدني چهارم ابتدايي ...... پنج شنبه 96/6/30
طرح درس جهت تدريس غذاي سالم کتاب علوم سوم ...... چهارشنبه 96/6/22
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها