كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) گــروه

گــروه
[ شناسنامه ]
طرح درس سالانه مبحث تاريخ چهارم ابتدايي ...... يكشنبه 96/7/23
درس پژوهي هاي مختلف از درس رياضي دوم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/7/19
دانلود طرح درس روزانه اجتماعي سوم درس چادرنشين ها ...... يكشنبه 96/7/16
کانال معاونان اجرايي ...... شنبه 96/7/15
بهترين درس پژوهي فارسي اول ابتدايي ...... جمعه 96/7/7
طرح درس روزانه جمع و تفريق اعداد صحيح ...... جمعه 96/7/7
طرح درس با موضوع خط باز و بسته ...... چهارشنبه 96/7/5
بهترين درس پژوهي هاي علوم کلاس اول ...... يكشنبه 96/7/2
طرح درس سالانه درس مدني چهارم ابتدايي ...... پنج شنبه 96/6/30
طرح درس جهت تدريس غذاي سالم کتاب علوم سوم ...... چهارشنبه 96/6/22
طرح درس روزانه فارسي اول دبستان ...... پنج شنبه 96/6/16
طرح درس ساليانه رياضي چهارم دبستان ...... چهارشنبه 96/6/15
درس پژوهي فارسي پايه اول ابتدايي ...... شنبه 96/6/11
طرح درس روزانه براي آموزش اعداد 1 تا 5 ...... يكشنبه 96/5/22
طرح درس رياضي اول براي آموزش عدد 7 ...... دوشنبه 96/5/2
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها