كل عناوين نوشته هاي گــروه

گــروه
[ شناسنامه ]
متن ساز متحرک فارسي ...... يكشنبه 96/12/27
پاورپوينت علوم سوم در مورد نيرو ...... سه شنبه 96/12/22
طرح درس استاندارد اعداد زوج و فرد ...... يكشنبه 96/12/20
پاورپوينت آموزش مساحت دايره ...... شنبه 96/12/19
طرح درس ساليانه فارسي ششم ...... پنج شنبه 96/12/17
آموزش ساخت کاردستي هاي علوم ششم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/12/16
چيزهاي که براي تقويت حافظه مفيد هستند ...... شنبه 96/12/12
پاورپوينت گرد کردن اعداد - رياضي ششم ...... دوشنبه 96/11/30
طرح درس ساليانه قرآن پنجم ابتدايي ...... سه شنبه 96/11/24
کيف درسي ...... چهارشنبه 96/11/18
طرح درس نور و تجزيه آن با منشور ...... سه شنبه 96/10/26
طرح درس علوم ششم مبحث اعماق زمين ...... سه شنبه 96/10/19
طرح درس سالانه قرآن نهم ...... يكشنبه 96/9/26
طرح درس سالانه قرآن هشتم ...... جمعه 96/9/10
طرح درس سالانه فارسي پنجم ...... سه شنبه 96/8/23
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها